Tescil ve Üyelik » Duyurular

                        ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ UYARILAR


Müdürlüğümüzün iletişim numarası değişmiştir.

Yeni iletişim numaramız

0 (850)  346 01 01


***Tescil işlemlerinde, elle yazılı banka bloke yazısı, kuruluş bildirim formu vb. kesinlikle kabul edilmemektedir***

 • Ticaret Odası, Sanayi Odası, Mimarlar Odası veya başkaca bir odaya kayıt olmak ile Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıt olmak farklı şeylerdir. Bu nedenle telefonla odamız santraline sorulacak sorularda odamıza kayıtla ilgili soruları Oda sicil bölümüne, Ticaret Sicili Müdürlüğümüze sorulacak soruların ise müdürlüğümüze sorulması için gerekli açıklamanın yapılması önem arz etmektedir. Müdürlüğümüzün üye aidatları ile bir ilgisi de bulunmamaktadır. Üye aidatlarını lütfen odamızın Mali İşler Bölümüne sorunuz. Sigorta işlemleri, kapasite raporu, ekspertiz raporları için de İç Ticaret Bölümü ile irtibat kurmanız gerekmektedir. 
 • Müdürlüğümüze yapılacak tescil başvurularında kayıt olunacak oda için de tescil için getirilen evraklar için bir nüsha fazla evrak getirmeniz yararınıza olacaktır.  
 • 01.01.2016 tarihinden itibaren MERSİS tescil girişleri müdürlüğümüz tarafından yapılmayacaktır. Tescil işleminin MERSİS girişi firma yetkilisi e-imzası ile yapılarak, talep numarası müdürlüğümüze ibraz edilmelidir. YENİ..
 • Şirketler ile ilgili sıkça sorulan soru ve cevapları görmek için tıklayınız...
 • 14.02.2014 tarihine kadar sermayesini artırmayan şirketler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının genelgesi ile ek süre verildi.
 • Ticaret Unvanı tespitinde kriterler yeniden belirlendi. 14.02.2014 tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği..
 • Tüm Yeni Kayıt İşlemlerinde Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Taahhütnameye NACE Kodunuzun Yazılması Gerekmektedir.
 • NACE Kodu sorgulamak için tıklayınız
 • Anonim şirketlerin tüzel kişi temsilcisi yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketlerin tüzel kişi temsilcisi müdürlerine önemli duyuru...
 • Sermaye şirketlerinde nakdi sermayenin 1/4 ünün bankaya yatırılması ve blokenin çözülmesi hakkında...
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda dikkat edilmesi gereken önemli tarihler...
 • Ticari defterlere ilişkin tebliğ yayınlandı...
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik...
 • !!!Tescil başvurularında, başvuru dilekçelerine Güncel Vergi Dairesi ve numarasının doğru şekilde yazılması zorunludur!!
 • YENİ....REKABET KURUMU ÖDEMELERİ HAKKINDA.            Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Rekabet Kurumu adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilir. Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, yapılan ödeme tutarının iade edilebilmesi için, bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gereklidir. Dilekçeye; makbuz, noterden tasdikli sarfı nazar kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescilin yapılmadığına dair belge eklenir.  Ödemenin eksik yapılması durumunda; eksik kısım tahsile yetkili birime yatırılacak ve her iki makbuz ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz edilir. Ödemenin fazla yapılması durumunda; ortaklığın yazılı talebi üzerine, iadeye konu olacak miktar ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tespit edilerek, bir yazı ile talep sahibine bildirilir. Talep sahibi olan ortaklık, makbuz örneği ile söz konusu yazıyı bir dilekçe ekinde, Kuruma intikal ettirir. Yapılacak inceleme sonucunda fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen tutarlar yatıranlara iade edilir.
 • YENİ....Resmi yazışma adresimiz Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü Karasoku Mah. Abidinpaşa Cad. No:22 Seyhan Adana' dır.  
 • YENİ....Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri Raporların Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu m. 45, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.42-43-44, Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik m. 2-3-21 ila 32 nci maddeler, 36 ila 38 inci maddeler, 79 ila 82 nci maddelerine uygun olması ve yasak işlerde rapor düzenlenmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

 ADANA TİCARET ODASI ÜYELİĞİNİN İŞLETMENİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Powered by macikkar