Hizmet Birimleri » İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Görevler

  • Oda personel politikalarını tespit etmek ve gerekli çalışmaları yapmak.
  • Personel kadro ve derecelerinin aktif kayıtlarını tutmak.
  • Personel ihtiyacını karşılamak üzere duyuru, sınav ve seçim işlemini gerçekleştirmek.
  • Personelin; tayin, terfii, emeklilik, sosyal haklar, yardımlar, izin, hastalık, devam, giriş-çıkış, ceza ve rapor işlemlerini takip etmek, uygulamak.
  • Her personelin şahsi ve gizli sicil dosyalarını tutmak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek.
  • Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek.
  • Personelin eğitimi ile ilgili çalışmalar ve projeler hazırlamak. (dil, bilgisayar kursu vs)
  • Oda hizmetlerinin çalışmalarını yürütmek, organize etmek. (güvenlik, temizlik, yemek vs)
  • Odanın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin ihale yönetmeliği esaslarına göre satın alınması işlemini yürütmek.
  • Lise öğrencilerinin öğrenim burslarının düzenlenmesi.

İletişim Bilgileri

Sorumlu Kişi : Belgin TEKEOĞLU
Direk Telefon : 0(322) 351 39 11
Faks : 0(322) 352 33 61
E-Posta : belgin.tekeoglu@adanato.org.tr
Powered by macikkar