Hizmet Birimleri » Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

Görevler

  • Oda’ya gelen ve Oda’dan gönderilen bütün evrakların, kayıtlarını yaparak, ilgili servis amirliklerine iletir ve cevap verilen evrakların dağıtım, postalama ve dosyalama işlemlerini yapar.
  • Yönetim Kurulu ve Meclis Toplantılarının duyurulması, organizasyonu, toplantı kararlarının yazılı hale getirilmesi, imzalattırılması, alınan kararların ilgililere bildirilmesi ve takibinin yapılmasını sağlar.
  • Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun hazırlanması.
  • Oda ile ilgili postalama işlemlerinin yerine getirilmesi.
  • Oda Organ seçimlerinin, ilgili makamlarla yazışma işlemlerinin yerine getirilmesi.
  • TOBB Genel Kurulu ile diğer yurtiçi, yurtdışı toplantılara katılacak heyetlerin ulaşım ve konaklama işlemlerinin yapılması.
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen soruların yanıtlanması.
  • ATO’nun TOBB Oda Akreditasyon Sistemi sorumluluğu.
  • Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevlerin (Evrak Kayıt takibi, daktilo işlemleri v.s.) yerine getirilmesini sağlar.

İletişim Bilgileri

Sorumlu Kişi : Erhan YENER
Direk Telefon : 0(322) 351 39 11
Faks : 0(322) 351 80 09
E-Posta : yaziisleri@adanato.org.tr
Powered by macikkar