Hizmet Birimleri » Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicili Müdürlüğü teşkilat yapısı, amacı ve görevleri Türk Ticaret Kanununun 24-38. maddeleri ile Ticaret Sicili Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Ticaret Sicili Müdürlüğünün görevleri;

 • Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmelerinin ve şubelerinin tescilini yapmak,
 • İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek,
 • Kapanan firmaların sicil kayıtlarının terkini sağlamak,
 • Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin üçüncü kişiler akdettikleri ticari işletme rehni sözleşmelerinin tescil işleminin yapılması, 
 • Sicil dosyalarının arşiv düzeninin işler şekilde kalmasını sağlamak,
 • Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak,
 • İlgili sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge takiplerini karşılamak.

Müdürlüğümüzden alınabilecek bilgi ve belgeler ;

Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenecek belgeler ve içerikleri Ticaret Sicili Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bunlar,

 • Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 16.maddesine göre düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 18.maddesine göre düzenlenen Taşınmazı Tasarruf Belgesi 
 • Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 120.maddesine göre düzenlenen Şube açılışı ile ilgili belge
 • Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 111.maddesine göre düzenlenen Merkez Nakli ile ilgili belge
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin 4. Fıkrasının A, B Bentlerine İstinaden İhale Belgesi (İflas/Konkordato Belgesi)
 • Bunların dışında ilgilisi veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından sicil dosyasında mevcut belge, evrak ve Ticaret Sicil Gazetelerinin suretleri talep edilebilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğünün görev alanı içinde bulunan bu işlemler hakkında daha fazla bilgi için anasayfa üzerinden Tescil ve Üyelik bölümüne giriniz.

İletişim Bilgileri

Sorumlu Kişi : Süleyman KULAKSIZ
Direk Telefon : 0(322) 351 55 06
Faks : 0(322) 359 05 01
E-Posta : suleyman.kulaksiz@adanato.org.tr
Powered by macikkar