Bilgi Bankası » Ülke Masaları

Özellikle küresel ekonomik krizin dünya ekonomileri üzerindeki daraltıcı etkisinin bir sonucu olarak ihracatçılarımızın alternatif hedef pazarlara yönlendirilmesi önem kazanmıştır. Uluslararası ticaretteki bu eğilim hedef pazarlar hakkında ihracatçılarımızın doğru ve zamanında bilgilendirilmesini her zamankinden daha gerekli ve değerli kılmaktadır. Bu çerçevede "Pazara Giriş Komitesi" oluşturulmuş; hedef ülkeler ve öncelikli ülkeler belirlenmiştir.

Sayın Bakanımızın ortaya koymuş olduğu yeni 'ülke odaklı' çalışma stratejisi paralelinde, gerek ülkemizin ihracatında gerekse dünya ithalatında öne çıkan pazarların düzenli olarak izlenmesi, bu pazarlardaki ekonomik gelişmelerin öngürüler de içerecek şekilde hızlı ve etkin biçimde ihracatçılarımıza duyurulması, potansiyel arz eden ürün ve ürün gruplarının tespit edilerek ihracatımızın bu alanlara yönlendirilmesi amacı ile Ekonomi Bakanlığı bünyesinde "Ülke Masaları" oluşturulmuştur.

Ekonomi Bakanlığı'nın İhracat Bilgi Platformu sitesinde yer alan Ülke Masalarına erişmek için tıklayınız.

Powered by macikkar