Bilgi Bankası » Sigorta Acenteleri Levha Kayıt İşlemleri

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Kanun gereği sigorta acentelerinin belirlenen usul ve esaslar açısından şartlara uygun olmaları ve levhaya kayıt yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere kurulan gerçek ve tüzel kişi firmaların, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirlenen Gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ACENTELERDE ARANILAN NİTELİKLER

MADDE 4 – (1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türkiye’de yerleşik olması,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

c) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,

ç) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

d) Teknik personel vasıflarını taşıması,

e) Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması,

f) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması,

(2) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,

b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

c) Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması,

ç) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

(3) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,

b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

(4) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.

(5) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanların birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması gerekir.

(6) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.Bununla birlikte; 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ kapsamında Sigorta Acentelerinin; http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/TOBB-AEKS.aspx internet adresinden ön başvuru yaparak, Uygunluk Belgesi Levha Kaydı için, Odamız İç Ticaret Müdürlüğü’ne teslim etmesi gereken evraklar ve EK’leri aşağıda sunulmuştur.

Gerçek Kişiler için:

Tüzel Kişiler için


SİGORTACILIK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ VE SEKTÖR DUYURULARI İÇİN LÜTFEN İNCELEYİNİZ. ( http://www.sigorta.gov.tr)

Powered by macikkar