Bilgi Bankası » Emlakçılık Sözleşmeleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 25162 sayı ve 8 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “TS 11816 Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri - Genel Kurallar” adlı Mecburi Standart Tebliği, 8 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin 1.1.1 maddesi ile, emlakçılık yapmak isteyenlerin, üyesi olduğu Meslek Odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermesi öngörülmüştür.

Ayrıca, Tebliğin 1.2.5 maddesi gereğince ilgili Odaca kullanıma sunulan;

  • Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı,
  • Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi ve
  • Ekspertiz formu bulundurma mecburiyeti getirilmiştir.
Odamızca yapılan çalışmalar neticesinde ve 15-A Emlak Komisyoncuları Meslek Komitesi’nin görüşleri doğrultusunda son şekli verilerek hazırlanan, yedi ayrı sözleşme örneği ilişikte sunulmaktadır.
Powered by macikkar